Artiklar

Uppsägning på grund av personliga skäl

Är du medveten om lagstiftningen kring anställning uppsägning på grund av personliga skäl? Lagen om anställningsskydd ("LAS") från 1982:80 beskriver de nödvändiga stegen en arbetsgivare...

Grund för avsked

Upptäck allt om anställningsavslut i Sverige. En arbetsgivare måste ha lagliga grunder för avsked av en anställd, vilket kan ske om den anställde allvarligt har...

Anställningens upphörande

Anställningens upphörande kan innebära mer än bara en uppsägning från arbetsgivaren eller en egen uppsägning från den anställde. Det finns flera olika sätt som en...

Formkrav vid uppsägning

När arbetsgivare säger upp anställda, uppställer reglerna i Lag (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) villkor för hur anställningen ska avslutas för att uppsägningen ska anses ha...

Hur du som arbetsgivare kan försäkra dig om att dina anställningsavtal håller måttet

Som arbetsgivare är det viktigt att se till att dina anställningsavtal håller måttet för att undvika kostsamma tvister i framtiden. Med ökningen av visstidsanställningar på...

Förvar eller uppsikt

Är du en invandrare som är osäker på din juridiska status i Sverige? Om så är fallet är det viktigt att veta dina alternativ om...

Återkallande av uppehållstillstånd

Visste du att en permanent uppehållstillstånd kan återkallas om felaktig eller missvisande information lämnades under ansökningsprocessen? Om du har bott i Sverige i över fyra...

Ansökan om svenskt medborgarskap

Drömmer du om att bli svensk medborgare? Det är ett stort beslut, och vi är här för att hjälpa dig. Rubinstein & Khoury kan vägleda...