horso by Themeup

Finansiering

Olika typer av finansieringsformer som vi på Advance erbjuder

Rättsskydd
I vissa typer av tvister kan du vara berättigad till rättsskydd. Detta är ett skydd som oftast ingår i de flesta hem- och villaförsäkringar eller företagsförsäkringar. Om du är berättigad till rättsskyddet kan du få ersättningar för en del av dina ombudskostnader. Dessa ersättningar består främst av din egen ombudskostnad men även motpartskostnader som kan komma att utdömas vid rättegång. De närmare rättsskyddsvillkoren framgår av de särskilda villkor som gäller i din aktuella försäkring.

Det är viktigt att känna till att rättsskydd kan endast sökas först när en faktisk tvist har uppkommit. Rättsskyddsförsäkringarna är oftast anslutna till olika preskriptionsregler. Vi rekommenderar därför att du tar kontakt med oss så snart som möjligt så hjälper vi dig med att göra en ansökan om rättsskydd.

Om du inte har en hemförsäkring eller om ditt försäkringsbolag inte beviljar dig rättsskydd i ditt ärende kan du i vissa fall beviljas rättshjälp.

Rättshjälp
För det fall du saknar en hemförsäkring med rättsskydd kan du i stället ha rätt till s k rättshjälp. Rättshjälp är en statlig ersättning som i vissa fall kan utgå vid tvist. Rättshjälp syftar till att hjälpa den som saknar ekonomiska förutsättningarna att få rättsligt bistånd på annat sätt än rättsskydd eller privat finansiering. Det finns däremot förutsättningar som måste vara uppfyllda innan du beviljas rättshjälp. Exempelvis får inte din inkomst och ekonomiska förutsättningar i övrigt överstiga ett visst belopp.

Till skillnad från rättsskyddet ersätter enbart rättshjälpen dina egna ombudskostnader och därmed inte motpartskostnader. Juridisk rådgivningen är en inledning till rättshjälp och en förutsättning för att du ska kunna söka och beviljas rättshjälp. Ansökan om rättshjälp prövas av Rättshjälpsmyndigheten, alternativt domstol. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.

Privat finansiering
För dig som inte har rätt till rättsskydd eller rättshjälp finns möjligheten att driva ett ärende genom privat finansiering. Vid första rådgivningssamtalet gör vi alltid en uppskattning av vad en process kan komma att kosta.

Vi tillämpar ett skäligt arvode med hänsyn till uppdragets art och omfattning, svårighetsgrad samt den tid som lagts ned i ärendet, arbetets resultat och liknande omständigheter.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret, så hör vi av oss inom kort.