horso by Themeup

Arbetsrätt

Specialiserade inom Arbetsrätt, Bolagsrätt och Skatterätt

För Arbetstagare
Som anställd kan du känna dig förminskad och försvarslös när du ställs inför orättvisa, felaktig behandling eller påtryckning på arbetsplatsen av din arbetsgivare.

Våra specialister har en mångårig erfarenhet av praktisk och strategisk hantering av olika problem som kan uppkomma på en arbetsplats, inklusive förhandlings- och förlikningsdiskussioner. Genom vår breda erfarenhet och kunnande hittar vi hållbara och konkret anpassade lösningar för dig som arbetstagare.

Vi har även stor erfarenhet av att driva ärenden i domstol, tingsrätt och Arbetsdomstolen, samt genom skiljeförfarande.

Vi bistår dig som arbetstagare med biträde vid:

 • Uppsägning vid arbetsbrist p.g.a. organisationsförändringar
 • Uppsägning på grund av personliga skäl
 • Avsked
 • Avstängning från arbetsplatsen
 • Arbetsmiljöbrott
 • Avgångsvederlag
 • Diskriminering och kränkning på arbetsplatsen
 • Lönefordran
 • Konkurrensklausuler i anställningsavtal

VIKTIGT!

Om du som arbetstagare blivit skild från din anställning är det viktigt att du känner till att preskriptionsreglerna/tidsfristerna för att vidta rättsliga åtgärder enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd är mycket korta . Vänta därför inte för länge med att kontakta oss om du blivit uppsagd eller avskedad. 

För Arbetsgivare

I egenskap av specialister inom arbetsrätt inriktas en stor del av vår verksamhet åt att företräda egenföretagare, fåmansaktiebolag, koncerner, stat och landsting samt stiftelser i uppsägningsprocesser, förhandling- och förlikningar samt vid rättsliga förfaranden i tingsrätt och Arbetsdomstolen.

På Rubinstein & Khoury Juridiska Byrå är vi alltid redo att hjälpa dig med dina utmaningar som arbetsgivare. Vi driver ditt ärende i domstol men ser även alltid till att hitta alternativa lösningar i syfte att undvika onödiga konflikter mellan de inblandade parterna. 

Vi bistår dig som arbetsgivare vid:

 • Anställnings- och VD-avtal
 • Uppsägning och avsked
 • Riskbedömning och omorganisation
 • Arbetsmiljöärenden
 • Hantering av missbruksproblematik
 • Sjukdom, semester och föräldraledighet
 • Företagsöverlåtelser
 • Konkurrensklausuler i anställningsavtal

VIKTIGT!

Som arbetsgivare ställs det mycket höga krav på en hållbar arbetsmiljö och säkerhet. Lagar och förordningar som reglerar anställning och arbetsmiljö är som regel mycket omfattande och kan vara svårtolkade. Som arbetsgivare är det därför viktigt att hålla sig uppdaterad om regelverket för att undvika misstag som kan resultera i rättsliga anspråk. För många arbetsgivare är det en självklarhet att rådfråga en specialist inom arbetsrätt.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret, så hör vi av oss inom kort.