horso by Themeup
+90 123 45 456
example@example.com
8:00 AM - 10:00 PM

Etikett: Uppsägning

Formkravet vid arbetsgivarens uppsägning av anställd på grund av personliga skälNär arbetsgivare säger upp anställda, uppställer reglerna i Lag (1982:80)…

Vad gäller om du blivit uppsagd på grund av personliga skäl? För att en arbetstagare ska kunna sägas upp krävs…

Vad gäller om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist? Uppsägningar på grund av arbetsbrist har ökat drastiskt till följd…