horso by Themeup
+90 123 45 456
example@example.com
8:00 AM - 10:00 PM

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Rubinstein & Khoury Byrå värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med att vi, eller de vi anlitar, i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet. Rubinstein & Khoury Byrå har därför antagit en personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter i syfte att säkerställa att samtliga inom organisationen följer tillämplig dataskyddslagstiftning.

Allmänt

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data på denna webbplats hanteras för att följa lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med tjänsten.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning, radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvar och kontaktinformation
Rubinstein & Khoury Byrå är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår personuppgiftsbehandling eller vill åberopa dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning får du gärna kontakta oss på: info@rklaw.se