horso by Themeup
+90 123 45 456
example@example.com
8:00 AM - 10:00 PM

Kategori: Artiklar

Formkravet vid arbetsgivarens uppsägning av anställd på grund av personliga skälNär arbetsgivare säger upp anställda, uppställer reglerna i Lag (1982:80)…

Vad gäller vid anställningens upphörande?En anställning kan avslutats genom att arbetsgivaren, när det föreligger saklig grund för uppsägning enligt 7…

Vad gäller om du blivit avskedadAvsked och uppsägning skiljer sig inte åt i någon väsentlig mån. Båda förfarandena leder till…

Vad gäller om du blivit uppsagd på grund av personliga skäl? För att en arbetstagare ska kunna sägas upp krävs…

Vad gäller om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist? Uppsägningar på grund av arbetsbrist har ökat drastiskt till följd…

Vad gäller om du blivit uppsagd på grund av personliga skäl?I samband med en uppkommen arbetsbristsituation är arbetsgivaren skyldig att…